MEMSEP

Zajištění dozoru při zkušebním provozu na zakázce „ČEZ, a.s. NZ PPC El. Počerady - OB04 Vodní hospodářství“